pirmdiena, 2015. gada 11. maijs

Lūgšana par mammām.

Dievs mūsu Radītājs, Tevi lūdzu:
Par jaunajām māmiņām, kuras piedzīvo pārmaiņas un iepazīst jaunu atbildību;
Par topošajām māmiņām, kuras lūdz Tevi un gaida;
Par tām māmiņām, kuras ir nogurušas, jūtas izsmeltas vai nomāktas;
Par tām māmiņām, kuras cīnās, lai līdzsvarotu darbu un ģimeni;
Par tām māmiņām, kuras nespēj pabarot savus bērnus, jo dzīvo nabadzībā;
Par tām māmiņām, kuru bērniem ir fiziskā, garīgā vai emocionālā invaliditāte;
Par tām māmiņām, kurām ir bērni, kurus viņas nevēlas; 
Par tām māmiņām, kuras audzina bērnus vienas pašas;
Par tām māmiņām, kuras piedzīvoja bērna zaudējumu;
Par tām māmiņām, kuras rūpējas par citu bioloģisko vecāku bērniem;
Par tām māmiņām, kuru bērni ir atstājuši mājas;
Par tām sievietēm, kurām nav dots piedzīvot māmiņas lomu;
Esi kopā un svētī, Dievs, visas mātes. 
Dod gudrību, mīlestību un pacietību, lai viņas spētu sajust un izprast kas ir labs un slikts. 
Lai viņas ar savu gudro sirdi spēj parādīt un iemācīt bērniem dzīves gudrības. 
Lai ar savu piemēru viņas spēj parādīt, kam ir jādzīvo šajā Pasaulē. 
Āmen.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru