otrdiena, 2015. gada 24. februāris

Pastāsti man pasaciņu!

Pirmo reizi par pasakām un bērna attīstību dzirdēju Gaidību Dienās Dominā.
No bērnības ir saglabājušās atmiņas par ar vecākiem pavadīto laiku lasot, runājot un kopā fantazējot. Pasakas pa dienu, pasaka vakarā.
Pasakas kā citādā Pasaule, kurp doties kopā ar mammu un tēti.

''Ja vēlaties, lai jūsu bērni būtu inteliģenti – lasiet viņiem pasakas. Ja vēlaties, lai viņi būtu vēl vairāk inteliģenti – lasiet viņiem vēl vairāk pasakas.'' A. Einšteins


Pateicoties pasaku lasīšanai mēs varam palīdzēt bērnam attīstīt valodu.

''Lasot grāmatas skaļā balsī, paplašinās vārdu krājums, mēs labāk izprotam vārdu uzbūvi, dzirdam, kā veidojas teikums. Tā kā ikdienā mēs daudzus vārdus literāri nelietojam, ir vārdi, kurus uzzinām tieši no grāmatām, īpaši, ja lasām latviešu tautas pasakas, kurās izmantoti daudz seno vārdu, pie kuriem jāapstājas un jāizprot to nozīme.'' Laima Dreimane-Zvilna

Grāmatu lasīšana ir laiks, kuru varam pavadīt kopā ar bērnu. Arī bērnam pasaku lasīšana ir ļoti nozīmīga -

"jo tas ir laiks, kuru mēs, māmiņas, pavadām kopā ar savu mazo, bērnam nav jādala mūsu uzmanība ar citiem. Un nav pat svarīgi, vai mazajam ir tikai daži mēneši vai viņš jau runā un pazīst burtus, mēs varam lasīt, jo bērnam ir nepieciešams laiks kopā ar mums."

Vakara pasaka neaizņems daudz laika, to var pagūt izdarīt ikviens, pat ļoti aizņemts pieaugušais.
Desmit minūtes pirms došanās pie miera mēs noteikti varam atrast savā saspringtajā dienas steigā.

"Lasīšanai nav jābūt kā obligātam pienākumam, kā obligātai lietai. Tas ir vienkārši burvīgs brīdis, ko pavadīt kopā ar bērniem, un kāpēc lai tā nebūtu lasīšana?!" "Lasot grāmatas simtiem reižu, bērns jau tās sāk papildināt, ātrāk pabeigt, noīsinot un trenējot atmiņu."


Mīlestība pret grāmatu un patika lasīt veidojas agrā bērnībā un šeit mēs, vecāki patiku varam vairot. Ja bērns atcerēsies lasīšanu ar patiku un pozitīvām emocijam, viņš vēlēsies šīs sajūtas piedzīvot arī paaugoties un labprāt burtos pats.
Skatoties filmas, tiek notiektas fantāzijas robežas, bet, lasot grāmatas, fantāzija ir neieobežota! Neviena filma vai multfilma, lai cik jauka tā būtu, nespēs aizstāt kopā ar vecākiem izlasīto grāmatu.

"Skatoties animācijas filmas, tur viss tiek parādīts priekšā un bērniem īsti vairs nav fantāzijas lidojuma, kāds tas var būt, lasot grāmatu, rosinot fantāziju un sapņojot,» secina pirmsskolas skolotāja Laima. «Ir ļoti interesanti, kad lielākiem bērniem lasām grāmatu, pēc tam viņi paši zīmē pasaku vai stāsta. Un šajā brīdī var redzēt atšķirību - katrs bērns uztver savādāk."

Vēl svarīgi atzīmēt, ka pasaku beigu atrisinājums palīdz bērnam saprast, ka risinājumu var atrast pat visgrūtākās situācijās. Kad bērns dzird vai lasa pasaku, viņš tūdaļ pat identificē sevi ar to, kas pasakā notiek, pasakas parāda iedvesmojošu un dzīvības spēka pilnu piemēru sava individuālā dzīves ceļa atklāšanai. Bērna Ego piesavināsies to un pamazām iegūtā jaunā vērtība, risinājums vai zināšanas taps par tādu kā iekšējās pasaules ķieģelīti, atradīs noturīgu vietu bērna psihē. Tādejādi bērns iegūst pozitīvas, noturīgas personības noturīgas īpašības, tādas kā:

  • augsta morālā stāja
  • taisnīgums
  • godīgums
  • godprātīgums
  • labestība attieksmē pret citiem cilvēkiem un sabiedrību, kas izpaužas spējā dzīvot un rīkoties saskaņā ar šiem principiem un normām.
Pasakās ir informācija par to kā ir iekārtota pasaule, kādas ir tās likumsakarības. Pasakās ir satikšanās ar visu, kas cilvēkam dzīvē kaut kad noteikti nāks pretī. Un, jo vairāk cilvēkam būs reaģēšanas un uzvedības variantu kādās dzīves situācijās, jo vairāk adaptēts viņš būs dzīvei un pasaulei. Cilvēkā formējas „dzīves situāciju kartotēka”.

Pasaku vienkāršā, valoda un metaforā ietērptā patiesība rosina - gan bērna, gan pieaugušā personības pašattīstību. 
Svarīga lieta ir pieradums, kas mazajam cilvēkam dod drošības sajūtu, stiprina paļāvību. Tāpēc tik nozīmīgi ir vakara rituāli kad pieaugušais lasa vai stāsta pasaku. Bērnu vispārējai attīstībai viens no vissvarīgākajiem resursiem ir emocionāla drošība, paļāvība, uzticēšanās, paredzamība. 
Vakara pasaku lasīšana nodrošina šo paredzamību un drošības sajūtu bērna dzīvē, jo tādejādi tiek stimulēta gan 
fiziskā (fiziska drošība caur pieskārienu, klātbūtni), 
sociālā (dažādu sociālo situāciju atainojums, situāciju risinājumi), 
emocionālā (patīkama, mierīga atmosfēra, fantāzijas rosināšana), 
intelektuālā (zināšanas par pasauli, vērtību un likumsakarību izpratne) un 
garīgā (dzīves un notikumu filozofiskās jēgas izpratne, iepazīšanās ar vispārcilvēcīgām vērtībām) bērna attīstība.
Avots: www.tvnet.lv
Bilde: www.flickr.com 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru